Пн.-Пт. 8:30 - 17:30
(0552) 70 14 30

Чому не закривається рахунок 23 – розбіжність ключів аналітики.

Інформація в цій статті передбачає знання базових основ виробничого бухгалтерського обліку та наявність у читача початкових навичок ведення цього обліку в 1С «Управління виробничим підприємством» (УВП).

Приклади створені на базі «1С:Підприємство 8.3», конфігурація «УВП», версія 1.3.63.1. Доступи до елементів конфігурації вказані для інтерфейсу «Повний».

На мій погляд, найскладнішою в діагностиці та усуненні причиною, коли не закривається рахунок обліку виробництва 231 при застосуванні РАОВ (методика обліку витрат «Розширена аналітика обліку витрат»), є розбіжність ключів аналітики.

В даній статті я спробую надати інформацію та інструменти, за допомогою яких ви зможете успішно впоратися з цим розділом обліку.

Облік собівартості запасів і витрат ведеться тільки в двох регістрах – «Облік витрат (управлінський облік)» та «Облік витрат (бухгалтерський і податковий облік)». В одному і тому ж регістрі зберігається інформація, що характеризує запаси на складі та у виробництві, виробничі і невиробничі витрати, випуск продукції та її собівартість.

Незважаючи на те, що ці регістри призначені для різних видів обліку і можуть мати різний набір рівнів аналітики, вони мають однакову структуру. Можливість такої уніфікації досягається за рахунок використання ключів аналітики.

У кожному із цих регістрів є чотири виміри, які і є цими ключами аналітики. Для кожного ключа визначений набір аналітик, які можуть бути в нього включені.

Кожен ключ – це елемент довідника. У довіднику для ключа визначено тільки найменування, але також є запис в регістрі відомостей, пов’язаний з даним елементом, що визначає значення аналітик в складі ключа.

Склад ключів аналітики.

Для обліку запасів і витрат використовується чотири ключа аналітики:

1. Ключ аналітик виду обліку – містить характеристики місцезнаходження запасу або витрати: організацію, склад, підрозділ тощо.

2. Ключ аналітики обліку витрат – включає аналітики, що описують саму витрату (запас): найменування, статтю витрат і т. д.

3. Ключ аналітики розподілу витрат – об’єднує параметри, що описують продукцію, у собівартість якої увійде витрата (запас): вид продукції, її номенклатурна група, специфікація її виробництва.

4. Ключ аналітики обліку партій – збирає додаткову інформацію про витрату (запаси), що уточнює попередні ключі.

Наприклад, на малюнку видно, що

ключ аналітики виду обліку включає в себе розділ обліку – «Витрати», організацію «Добро», підрозділ «Цех №1»;

ключ аналітики обліку витрат складається зі статті витрат («ЕСВ(ПЗ)»), характеру витрат (виробничі) та способу його розподілу (за нормативами оплати праці);

ключ аналітики розподілу витрат – це номенклатурна група,

а ключ аналітики обліку партій – в даному випадку, це замовлення на виробництво.

Для виконання закриття обліку виробництва ми будемо розглядати аналітики обліку і розподілу витрат.

Аналітики обліку витрат включають:

  • Статтю витрат – як і в традиційному режимі, ця аналітика характеризує понесені або розподілені на випуск витрати, які враховуються у розділах «Витрати», «Витрати на випуск»
  • Характер витрат – цей реквізит визначає напрямок діяльності, в рамках якого використані ресурси: прямі виробничі, загальновиробничі, адміністративні і т. д. Визначається автоматично виходячи з прив’язки до статті витрат і рахунку обліку витрат.
  • Витрата, характеристика і серія витрати – характеризує тільки матеріальну витрату до включення її у собівартість випущеної продукції.
  • Спосіб розподілу витрат – відображає методику включення витрат в собівартість вироблених товарів.

Аналітика розподілу витрат характеризує не саму витрату, а напрям її використання, тобто виріб, для виробництва якого понесена витрата. До складу цих аналітик входять:

  • Номенклатурна група – обов’язково вказується при реєстрації і розподілі витрат. Відповідає тій продукції, при виробництві якої задіяні ресурси.
  • Продукція, характеристика і серія продукції, якщо використовуються –визначає вироби, на собівартість якого відносяться витрати. Зазвичай вказується при розподілі.
  • Специфікація – документ, що містить норми витрат матеріалів та інших ресурсів для виробництва продукції з попереднього пункту. Не є обов’язковою аналітикою.

Частина аналітик є обов’язковими і їхнє використання ніяк не регулюється користувачем. Вони є невід’ємними складовими ключів.

Наприклад, до обов’язкових належать номенклатурна група і замовлення. Вони наводяться в первинних документах з метою розділити витрати на виробництво різних видів продукції. Якщо в документі ці аналітики не заповнені, в ключ аналітики включається «порожній» запис. Для регламентованого обліку обов’язковою також є специфікація. Таким чином забезпечується облік витрат у собівартості продукції до специфікації, в тому випадку якщо специфікацій випуску більше однієї.

Остання обов’язкова аналітика – спосіб розподілу витрат. Вона займає проміжне положення: при реєстрації прямих виробничих витрат може бути вказана вручну, при автоматичному розподілі визначається автоматично. Як налаштувати способи розподілу витрат при використанні РАОВ я писала тут:

Ссылка.

Для правильного відображення господарської операції по закриттю виробництва вкрай необхідно, щоб аналітики обліку в документах надходження («Вимога-накладна») та списання витрат («Звіт виробництва за зміну», «Акт про надання виробничих послуг», «Розподіл матеріалів на випуск», «Розподіл інших витрат») збігалися (рахунок обліку витрат, номенклатурна група, стаття витрат, замовлення на виробництво, специфікація).

Наприклад, на підприємстві виробляються Виріб1 і Виріб2. Витрати на ці вироби збираються по номенклатурних групах з аналогічними назвами. Виріб 1 може виготовлятися по специфікаціям «Виріб 1 (спец.1)» і «Виріб 1 (спец. 2)». Виріб 2 виготовляється за специфікацією «Виріб 2 (спец.1)» і «Виріб 2 (спец.2)».

Заявки на виготовлення передаються в цех у вигляді замовлень на виробництво:

  • замовлення 1 від 01.08.2019 р.: Виріб 1 (специфікація «Виріб 1 (спец.1)») – 5 штук, Виріб 2 (специфікація «Виріб 2 (спец.1)») – 5 шт.
  • замовлення 2 від 10.08.2019 р.: Виріб 1 (специфікація «Виріб 1(спец.2)») – 5 штук, Виріб 2 (специфікація «Виріб 2 (спец.2)») – 5 шт..

На виконання замовлення №1 були списані матеріали із зазначенням номенклатурної групи та замовлення:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris7.jpg

Після проведення вимоги-накладної звіт «Відомість по обліку витрат» прийме наступний вигляд:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris8.jpg

Коли вироби будуть виготовлені, в бухгалтерію буде передана накладна на готову продукцію (або інший документ, передбачений обліковою політикою та/або графіком документообігу підприємства). На підставі цього документа в програмі створюється документ «Звіт виробництва за зміну». У разі, якщо в ньому не буде вказано, наприклад, замовлення на виробництво, за яким відбувся випуск продукції, витрати не будуть списані на собівартість продукції:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris9.jpg

Для можливості вибору замовлення в документі «Звіт виробництва за зміну» необхідно в налаштуваннях цього документа встановити позначку «використовувати замовлення»:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris10.jpg

І у відповідному полі «Замовлення» — «Витрати», «Випуск») вказати замовлення:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris11.jpg

Замовлення повинно бути тим самим, що зазначено в документі «Вимога-накладна» при списанні матеріалів.

Після проведення документа «Розрахунок собівартості» і відомість з обліку витрат, і ОСВ по рахунку 231 закриються:

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris12.jpg

http://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris13.jpg

Як настроїти відомість з метою ефективного аналізу витрат написана окрема стаття Ссылка.

Для перевірки правильності відображення операцій необхідно також аналізувати від’ємні залишки по всіх розділах регістра обліку витрат.

Для виконання цієї дії добре підходить «Універсальний звіт» (Доступ: меню «Звіти» – «Універсальні»). У діалозі «Налаштування» вибирається розділ обліку «Облік витрат (бухгалтерський і податковий облік)» або «Облік витрат (управлінський облік)». В полі «Групування рядків» послідовно вибираються всі рівні аналітики:

В поле «Відбори» по черзі додаються аналіз параметрів кількості і вартості на кінець періоду:

Таким чином, у вибірці можна побачити від’ємні залишки і вжити заходів щодо їх усунення.

Цей же звіт без заповнення табличній частини «Відбір» дозволяє побачити розриви в ключах аналітики, а також отримати інформацію про джерело виникнення помилки.

Огляд причин, з яких може не закритися 23 рахунок, читайте тут

Ссылка

Сподобалася стаття? Відзначайте лайком у верхній частині сторінки. Залишилися питання? Задайте їх нам в коментарях до статті або у формі зворотного зв’язку на сайті.

Консультацію по роботі з програмами автоматизації бізнесу ви можете отримати, зателефонувавши за контактними телефонами, вказаними у відповідному розділі сайту.

Олена Албіхіна,

Сертифікований консультант-методист HOTKEY,

Експерт з автоматизації бізнес-процесів.

Підписуйся на корисну розсилку
І дізнавайся про нові акції і спецпропозиції першим!