Пн.-Пт. 8:30 - 17:30
(0552) 70 14 30

Інформація в даній статті передбачає знання базових основ виробничого бухгалтерського обліку та наявність у читача початкових навичок ведення даного обліку в конфігурації 1С:Підприємство «Управління виробничим підприємством» (надалі – УВП).

Команда Hotkey підготувала для вас повну інструкцію з прикладами на базі «УВП», версія 1.3.63.1

У користувачів цієї конфігурації в режимі обліку витрат «Розширена аналітика обліку витрат» (далі, РАОВ) трапляються ситуації, коли не закривається 23-й рахунок.

У цій статті спробуємо розібратися, чому таке трапляється.

Основні причини і вирішення проблеми

 1. Якщо закриття 23 рахунку в 1С:Підприємство 8.3 не вийшло, в першу чергу перевірте наявність інформації про розподіл витрат вручну або у відповідному регістрі відомостей.

При ручному методі в документі випуску ( «Звіт виробництва за зміну», «Акт про надання виробничих послуг») на закладках «Матеріали», «Інші витрати» перераховуються кількість і суми матеріалів та інших витрат, витрачених на виробництво.

Наприклад, в програмі оформляється випуск двох виробів:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris1.jpg

У разі використання на підприємстві ручного методу розподілу витрат на випуск ці закладки повинні мати, наприклад, такий вигляд:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris2.jpg

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris3.jpg

На закладках «Розподіл матеріалів» і «Розподіл інших витрат» прямо вказується розподіл витрат на випуск конкретного виду продукції:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris4.jpg

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris5.jpg

Якщо ви використовуєте автоматичний метод, способи розподілу описуються в спеціальному регістрі відомостей «Способи розподілу статей витрат організацій». Цей спосіб вказується для кожного рахунку витрат, підрозділу і статті витрат. Розподіл відбувається автоматично при проведенні документа «Розрахунок собівартості випуску» згідно із зазначеною базою розподілу.

 

Наприклад, при виборі бази розподілу «За обсягом виробництва» стаття витрат спишеться на собівартість продукції автоматично, якщо за відповідною номенклатурною групою буде зроблений документ випуску. В цьому випадку заповнювати закладки «Матеріали», «Розподіл матеріалів», «Інші витрати», «Розподіл інших витрат» в документах «Звіт виробництва за зміну» і «Акт про надання виробничих послуг» немає необхідності.

 1. Проблеми з рахунком можуть критися в розбіжності ключів аналітики. Це друга поширена причина.

Дані про рух товарів, запасів, МБП, витрат на виробництво в «УВП» накопичуються в регістрі накопичення «Облік витрат (бухгалтерський і податковий облік)» (далі регістр обліку витрат). У цьому регістрі є такі розділи, як:

• витрати;

• витрати на випуск;

• МПЗ і т.п. і чотири виміри, які називаються ключами аналітики.

Витрати на виробництво збираються в розділі «Витрати» вищевказаного регістра. Вартість залишків на початок і кінець періоду, надходжень і витрат повинна бути ідентичною вартісним показникам, що відображаються в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 23.

Накопичення витрат в конфігурації «УВП» відбувається за допомогою таких документів:

 • «Вимога-накладна» – відображається списання запасів з матеріальних рахунків (рахунки 20, 25, 26, 28), формуючи матеріальні витрати;
 • «Відображення зарплати в регламентованому обліку» – відповідно, витрати по нарахованій зарплаті і податках на рахунках бухгалтерського обліку і в регістрі обліку витрат за відповідними ключами аналітики;
 • «Амортизація ОС» і «Амортизація НМА» – розраховуються суми зносу по кожному об’єкту, формуються проводки по рахунках бухобліку і записи в регістрі обліку витрат на вартість розрахованих сум амортизації;
 • «Надходження товарів і послуг», «Інші витрати» формуються проводки і записи в регістрі за видатками на придбані послуги, роботи, податки і таке інше.

Закриття виробництва (списання накопичених витрат на собівартість випущеної продукції) виконується в обліковій системі за допомогою документів:

 • «Звіт виробництва за зміну»;
 • «Акт про надання виробничих послуг»;
 • «Розподіл матеріалів на випуск»;
 • «Розподіл інших витрат».

По кожному з розділів обліку РАОВ формується прибуткових рух при надходженні запасу (витрати) і видатковий рух при списанні запасу (списанні або розподілу витрати).

Наприклад, у вимозі-накладній при списанні запасу на витрати виробництва «Виріб 1» буде створено:

 • видатковий рух по розділу «МПЗ» регістра обліку витрат на кількість і вартість, зазначених в документі запасів,
 • прибутковий рух на ту ж суму за розділом «Витрати» даного регістра із зазначенням відповідних ключів аналітики (рахунок обліку витрат, стаття витрат, підрозділ, номенклатурна група, замовлення на виробництво).

При проведенні «Звіту виробництва за зміну» на випуск «Виріб 1» (закриття виробництва по цьому виробу) створюється:

 • видатковий рух по регістру «Витрати» на суму накопичених прямих витрат за вказаними у Звіті ключами аналітики (рахунок обліку витрат, стаття витрат, замовлення на виробництво, специфікація);
 • прибутковий / видатковий рух по регістру «Витрати на випуск», «Випуск» на цю ж суму;
 • прибутковий рух по регістру «МПЗ» для «Виріб 1».

Для правильного відображення господарської операції про закриття виробництва необхідно, щоб аналітики обліку в документах надходження (Вимога-накладна) і списання витрат ( «Звіт виробництва за зміну», «Акт про надання виробничих послуг», «Розподіл матеріалів на випуск», «Розподіл інших витрат ») збігалися (рахунок обліку витрат, номенклатурна група, стаття витрат, замовлення на виробництво, специфікація).

Наприклад, на підприємстві виробляються Виріб 1 і Виріб 2. Витрати на ці вироби збираються по номенклатурних групах з аналогічними назвами. Виріб 1 може виготовлятися за специфікаціями «Виріб 1 (спец.1)» і «Виріб 1 (спец. 2)». Виріб 2 виготовляється за специфікаціями «Виріб 2 (спец.1)» і «Виріб 2 (спец.2)».

Заявки на виготовлення передаються в цех у вигляді замовлень на виробництво:

 • замовлення 1 від 01.08.2019 р.: Виріб 1 (специфікація «Виріб 1 (спец.1)») – 5 штук, Виріб 2 (специфікація «Виріб 2 (спец.1)») – 5 шт.
 • замовлення 2 від 10.08.2019 р.: Виріб 1 (специфікація «Виріб 1 (спец.2)») – 5 штук, Виріб 2 (специфікація «Виріб 2 (спец.2)») – 5 шт.

На виконання замовлення №1 були списані матеріали із зазначенням номенклатурної групи і замовлення:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris7.jpg

Після проведення вимоги-накладної звіт «Відомість по обліку витрат» прийме такий вигляд:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris8.jpg

Коли вироби будуть виготовлені, в бухгалтерію буде передана накладна на готову продукцію (або інший документ, передбачений обліковою політикою і/або графіком документообігу підприємства). На підставі цього документа в програмі створюється документ «Звіт виробництва за зміну». У разі, якщо в ньому не буде вказано, наприклад, замовлення на виробництво, за яким стався випуск продукції, витрати не будуть списані на собівартість продукції:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris9.jpg

Для можливості вибору замовлення в документі «Звіт виробництва за зміну» необхідно в налаштуваннях цього документа встановити позначку «використовувати замовлення»:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris10.jpg

І у відповідному полі ( «Замовлення» – «Витрати», «Випуск») вказати замовлення:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris11.jpg

Замовлення має бути тим самим, що було зазначено в документі «Вимога-накладна» при списанні матеріалів.

Після проведення документа «Розрахунок собівартості» і відомість з обліку витрат, і ОСВ по 231 рахунку закриються:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris12.jpg

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris13.jpg

Для перевірки правильності відображення операцій необхідно також аналізувати від’ємні залишки по всім розділам регістра обліку витрат.

 1. Ще однією причиною залишку сальдо на рахунку 23 може бути наявність ручних операцій або коригувань бухгалтерського обліку, без дублювання в регістрі обліку витрат.

При веденні обліку в «1С:Підприємство» УВП з використанням методики РАОВ слід пам’ятати, що ключовим регістром збору і зберігання облікових даних є регістр накопичення «Облік витрат (бухгалтерський і податковий облік)» (далі, регістр обліку витрат). Для розрахунку собівартості списання товарів, запасів, витрат виробництва використовуються дані саме цього регістра, а не бухгалтерського обліку.

Тому категорично не рекомендується коригувати вручну дані, які ми бачимо в оборотно-сальдових відомостях, з використанням документів «Коригування записів регістрів» і «Операція (бухгалтерський і податковий облік)». Це може стати однією з причин, чому 23 рахунок бухгалтерського обліку по кінця місяця у вас не закрився.

Наприклад, ви списали на витрати виробництва «Виріб 1» матеріали: болти, метал тощо. При списанні куточка на рахунку 201 залишилася сума без кількості.

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris14.jpg

За якихось причин ви не стали розбиратися, чому так сталося, а просто списали цю суму на виробництво ручною операцією:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris15.jpg

Програма «не побачить» цю суму в регістрі обліку витрат і при формуванні собівартості випуску (закриття виробництва на рахунку 23) сформує проводки на вартість надходження витрат в розділі «Витрати» цього регістра. І тоді відомість з обліку витрат не матиме залишків:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris16.jpg

А в оборотно-сальдової відомості по рахунку 231 «висітиме» дебетове сальдо:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris17.jpg

 1. Багато з тих, хто задається питанням: як закрити 23 рахунок в 1С:Підприємство – не звертають увагу на відсутність документа випуску («Звіт виробництва за зміну», «Акт про надання виробничих послуг»). А саме в цьому може також бути причина проблем.

Документ випуску може бути відсутнім, тому що виробництво ще не закінчено, і в бухгалтерію не надійшла накладна на готову продукцію або акт на внутрішні роботи. Або по одній номенклатурній групі на виробництві знаходиться кілька замовлень. На кожне з відкритих замовлень вже списані матеріали, а на кінець місяця закриваються тільки деякі з них. В цьому випадку відомість з обліку витрат буде виглядати так:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris18.jpg

У відомості видно, що витрати на замовлення №1 закрилися, а замовлення № 2 ще в роботі. Оскільки в оборотно-сальдової відомості по рахунку 231 немає аналітики «Замовлення на виробництво», то суми за статтями витрат закриються частково:

https://hotkey.ua/wp-content/uploads/2019/10/ris19.jpg

Отже, ми з вами розглянули можливі причини наявності залишку сальдо. А ще дали відповіді на питання, яке часто зустрічається серед бухгалтерів-початківців: 23 рахунок як закривається?

Якщо ви не знайшли «свою» причину в цій статті, фахівці Hotkey завжди готові проконсультувати вас індивідуально і порекомендувати ефективний метод для вашої ситуації. І нехай закриття місяця і 23 приводу не будуть більше для вас проблемою!

Олена Албіхіна,

Сертифікований консультант-методист HOTKEY,

Експерт з автоматизації бізнес-процесів.

 

Підписуйся на корисну розсилку
І дізнавайся про нові акції і спецпропозиції першим!