Пн.-Пт. 8:30 - 17:30
(0552) 70 14 30

Компенсація за затримку виплати заробітної плати: як її розрахувати в програмах «1С:Підприємство»

Приклад моделювався в конфігурації «Зарплата та Управління Персоналом для України», редакція 2.1 (2.1.57.1), але методика, описана в статті, підходить для конфігурацій «Управління торговим підприємством» і «Управління виробничим підприємством».

При повній або частковій затримці виплати зарплати більше, ніж на один календарний місяць роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію. Сума компенсації розраховується за формулою:

Сума Компенсації = Заборгованість * Коефіцієнт, де

Заборгованість – це залишок суми невиплаченої зарплати за розрахунковий період станом на 1 число місяця виплати зарплати.

Коефіцієнт – приріст індексу споживчих цін у відсотках, поділений на 100 (п. 4 Порядку № 159) за період, починаючи з місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати по місяць, що передує місяцю виплати зарплати.

Наприклад, працівнику нарахована за січень 2020 року зарплата в розмірі 5 000 грн., утримано ПДФО та військовий збір у розмірі 975 грн. На початку лютого частина зарплати в сумі 1 000 грн. була йому виплачена. Інша сума зарплати в розмірі 3 025 грн. була видана співробітнику в травні 2020 року. Проведемо розрахунок компенсації:

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу визначається шляхом множення місячних індексів споживчих цін (ділених на 100) за період з лютого 2020 року по квітень 2020 року включно:

Індекс інфляції становив: у лютому 2020 р. – 0,997 (99,7%), у березні 2020 р. – 1,008 (100,8%), у квітні 2020 р. – 1,008 (100,8%). Разом коефіцієнт буде дорівнювати: (0,997 * 1,008 * 1,008) * 100% – 100% = 1,30158%

Сума компенсації в травні 2020 року складе: 3 025 грн. * 1,30158% = 39,37 грн.

У разі якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

Компенсація в податковому обліку

Згідно з пп 14.1.48 ПКУ компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є заробітною платою.

Таким чином, сума компенсації за несвоєчасно виплачену зарплату у складі заробітної плати:

1) обкладається ПДФО за ставками, встановленими п. 167.1 ПКУ;

2) Оподатковується військовим збором згідно із Законом № 1621;

3) враховується при визначенні граничного розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У формі № 1ДФ суму компенсації вказують з ознакою доходу “101”.

Оскільки сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату включається до фонду оплати праці (п.п. 2.2.8 Інструкції № 5), то:

  • ця виплата включається до бази для нарахування ЄСВ.
  • суму компенсації і суму ЄСВ, нарахованого на неї, можна віднести до складу витрат підприємства на підставі п.23 П (С) БО 16 «Витрати».

У Звіті з ЄСВ компенсація за затримку зарплати відображається у складі фонду оплати праці того місяця, в якому нараховують таку компенсацію. У таблиці 6 додатка 4 Звіту компенсацію вказують однією сумою разом із зарплатою.

Звертаю вашу увагу, що несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам, а також виплата її не в повному обсязі, в тому числі ненарахування та невиплата компенсації, є порушенням трудового законодавства.

Чинним законодавством за порушення вимог законодавства про працю передбачено дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Оформлення компенсації в програмі обліку.

У типовій конфігурації реалізований вбудований вид розрахунку «Компенсація невиплаченої зарплати»:

Якщо такого розрахунку в базі немає, то його можна створити самостійно з використанням зумовленого способу розрахунку «Компенсація невиплаченої зарплати».

У формулі розрахунку використовуються наступні показники:

Коеф.компенсаціі – розраховується виходячи з індексів інфляції, зазначених в регістрі відомостей «Індекс інфляції».

Заборгованість – сума нарахованої, але не виплаченої заробітної плати (розраховується автоматично виходячи з внесених в програму документів «Нарахування зарплати працівникам організації» і платіжних документів по виплаті зарплати).

Нарахування виду розрахунку “Компенсація невиплаченої зарплати” можна виконати декількома способами:

  • документом «Реєстрація разових нарахувань працівників організації»,
  • документом «Введення відомостей про планові нарахування», якщо невиплата заробітної плати – регулярне явище на підприємстві,
  • вручну додати даний вид розрахунку безпосередньо в документі «Нарахування зарплати працівникам організації».

В прикладі ми будемо розраховувати компенсацію за допомогою першого варіанту.

Отже, почати слід з внесення в програму індексів інфляції (якщо ви не нараховуєте індексацію і не робите цього регулярно).

Для цього йдемо:

Після вибору цієї команди ми потрапляємо у вікно регістра відомостей «Індекс інфляції», в якому послідовно вносимо необхідні дані:

Переходимо до заповнення документа. Для цього на робочому столі, закладка «Розрахунок зарплати» відкриваємо журнал документів «Реєстрація разових нарахувань» (або в меню «Розрахунок зарплати» – «Первинні документи» – «Разові нарахування»)

Створюємо новий документ. Дата документа може бути будь-якою датою місяця, в якому ви видаєте затриману зарплату. Місяць нарахування – цей же. Для автоматичного заповнення документа списком співробітників вибираємо команду «Заповнити» – «Нарахування списком працівників»:

У діалоговому вікні вибираємо вищевказаний вид розрахунку. В поле «Період з … по» вказуємо місяць, невиплачену зарплату за який ми будемо компенсувати. Базовий період той самий. В полі «Підрозділ» можна вибрати конкретний підрозділ, список співробітників якого буде внесено в документ. Цей варіант варто застосувати, якщо на підприємстві велика кількість співробітників і зручніше буде робити окремий документ для кожного відділу.

Після заповнення документа списком співробітників із заданими налаштуваннями на панелі інструментів документа натискаємо кнопку «Розрахувати». І документ прийме наступний вигляд:

Після проведення документа розраховані в ньому суми втягнуться в загальну суму доходу, коли ви в кінці місяця будете формувати «Нарахування зарплати працівникам організації».

Як же програма дізнається залишок заборгованості за потрібний місяць?

Справа в тому, що облік взаєморозрахунків з працівниками в розрізі рахунків обліку, періодів нарахування і періодів взаєморозрахунків програма веде в регістрі накопичення «Взаєморозрахунки з працівниками організацій». Щоб проаналізувати дані з цього регістра використовується «Універсальний звіт» (Доступ: меню «Операції» – «Звіт»). В налаштуваннях звіту вибираємо вказаний розділ обліку, в списку «Групування рядків» встановлюємо потрібну аналітику:

Поле «Відбори» заповнюється за необхідності. Зі сформованого звіту видно, що станом на 01 травня 2020 року заборгованість за період «січень 2020 року» склала 3 025 грн.

ВАЖЛИВО! Якщо на підприємстві зарплата видається у встановлені законодавством терміни, підсумкова сума залишку взаєморозрахунків по організації на початок і кінець звітного періоду по цьому регістру і відповідне сальдо по оборотно-сальдової відомості по рахунку 66 повинні збігатися. Рекомендую перевіряти цей момент щомісяця.

Якщо заборгованість із зарплати погашається в звітному місяці частково, то при виплаті наступної частині зарплати (якщо це станеться в іншому періоді) компенсацію слід розрахувати ще раз, не забувши при цьому внести в програму індекси інфляції за наступні періоди. Цю процедуру необхідно повторювати до повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Абонентне обслуговування – це «швидка» допомога консультантів команди Hotkey, які мають величезний практичний досвід вирішення поточних і авральних ситуацій в обліку наших клієнтів. Якісний супровід збереже Ваш час і нерви.

Звертайтеся до нас за телефоном: 095-287-6110 або за контактами, вказаними у відповідному розділі.

Олена Албіхіна,

Сертифікований консультант-методист HOTKEY,

Експерт з автоматизації бізнес-процесів.

 

Підписуйся на корисну розсилку
І дізнавайся про нові акції і спецпропозиції першим!